Teenused

Ehitus ja remonditööd

 • Majade ehitus
 • Korterite remont
 • Trepikodade remont
 • Tänavakivide paigaldus
 • Aedade ehitus
 • Fassaadide remont
 • Katuste vahetus ja remont
 • Betoonitööd
 • Puusepatööd

Lammutus- ja koristustööd

 • Lammutustööd
 • Korteri-, keldri- ja pööninguruumide koristus
 • Lume koristustööd katusel

 Veoteenused

 • Abi kolimisel
 • Transportteenused

Teenused korteriühistutele:

 • Raamatupidamine
 • Tehnosüsteemide hooldus
 • Remondi- ja hooldustööde organiseerimine
 • Objekti jarelvalve